Algemene voorwaarden voor www.lobo-west.be

Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden van www.lobo-west.be , zoals deze beschikbaar is gesteld door Lobo West VOF. In deze algemene voorwaarden geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Verzendingsvoorwaarden

Binnen België

Voor alle bestellingen binnen België geldt een levertijd van 2-3 werkdagen. Zodra de bestelling is geplaatst en de betaling is ontvangen, zullen wij zo snel mogelijk zorgen dat het pakketje verstuurd wordt. Wij werken hiervoor samen met betrouwbare vervoerders om een snelle en veilige levering te garanderen.

Buiten België

Voor alle bestellingen buiten België geldt een levertijd van 3 tot 5 werkdagen. Zodra de bestelling is geplaatst en de betaling is ontvangen, zullen wij zo snel mogelijk zorgen dat het pakketje verstuurd wordt. Wij werken hiervoor samen met betrouwbare internationale vervoerders om een snelle en veilige levering te garanderen.

Houd er rekening mee dat de levertijd afhankelijk kan zijn van factoren zoals de douane, het land van bestemming en eventuele feestdagen. Wij doen ons best om de levering zo snel mogelijk te realiseren. Eventuele vertragingen kunnen echter niet worden uitgesloten.

Mocht u vragen hebben over de verzending van uw bestelling, aarzel dan niet om contact op te nemen met onze klantenservice. Wij staan altijd voor u klaar om uw vragen te beantwoorden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Lobo West is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Lobo West.

Indien van toepassing:

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Lobo West te mogen claimen of te veronderstellen.

Lobo West streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Lobo West aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Retourneren:

Enkel ongeopende zakken worden in retour aanvaard! Retourzendingen van het product per post binnen 30 dagen na de datum van de levering van de bestelling naar het volgend adres:

Lobo West VOF
Kauter 35
8730 Sint-Joris (Beernem)

De kosten voor het retourneren zijn voor de koper en kunnen nooit op de verkoper verhaald worden.

Herroepingsrecht:

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.
Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (LOBO West VOF, Kauter 35, 8730 Beernem, lobo@lobo-west.be, 0496/520027 via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde model-formulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping:

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug.

Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.
Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben terug gekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.
De directe kosten van de terugzending komen voor uw rekening.

U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van de goederen vast te stellen.

Wijzigingen

Mochten deze algemene voorwaarden wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van www.lobo-west.be op deze pagina.

Firmagegevens: 

LOBO West VOF
Kauter 35
8730 Beernem
BE0747.914.936